Zapoznaj się również z ofertą naszej Szkoły.

Dziś jest 25.11.2020
            08:43


login

hasło


Nowe godziny zajęć 7:00-17:00


Akademia Montessori Przedszkole Niepubliczne jest nowo wybudowaną, dwujęzyczną placówką oświatowo-wychowawczą (z dniem 1 stycznia 2010 przedszkole zostało wpisane do ewidencji placówek niepublicznych).
Nadzór pedagogiczny nad naszym przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.
Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zatwierdzoną przez MEN (obowiązuje od 1 września 2009). Codzienna praca dydaktyczno - wychowawcza prowadzona jest w oparciu o program: „Odkryjmy Montessori raz jeszcze...”. Jest to program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori.


W naszej Akademii idziemy śladem najlepszych montessoriańskich tradycji. W myśl zasady „pomóż mi zrobić to samodzielnie” – nie wyręczamy dziecka, lecz wspieramy jego działania tak, aby było przekonane, że samo poznaje, odkrywa i zdobywa doświadczenie w otaczającym go rzeczywistym świecie. W tym też celu dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć odpowiednie warunki do naturalnego rozwoju naszych przedszkolaków.


Sale dydaktyczne są jasne, przestronne i uporządkowane, a estetycznie wykonany materiał rozwojowy, mobilizuje dziecko do pracy. Język angielski towarzyszy naszym przedszkolakom podczas zajęć, zabaw, śpiewu, spacerów, posiłków - jednym słowem przez cały dzień. Odpowiednio przygotowany materiał pozwala na indywidualny tok rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego tempem i możliwościami.


Grupy przedszkolaków są mieszane wiekowo, ponieważ taki układ odpowiada rzeczywistości, w której żyjemy. Dzieci młodsze uczą się od starszych, starsze pomagają młodszym i biorą za nie odpowiedzialność. Nie ma obawy, że komuś stanie się krzywda. Uczymy dzieci szacunku wobec siebie, wychowując je według zasad „nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj”.