Zapoznaj się również z ofertą naszej Szkoły.

Dziś jest 29.10.2020
            00:04


login

hasło

DANE DZIECKA

imię *
drugie imię
nazwisko *
data urodzenia dziecka *

Preferowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu

od: do:

Adres zamieszkania

ul. *
nr. *
kod pocztowy *
miejscowość *

Adres zameldowania

adres zameldowania taki sam jak wyżej

ul. *
nr. *
kod pocztowy *
miejscowość *

Żywienie

Czy dziecko jest kłopotliwe w jedzeniu?
Jeśli tak proszę podać potrawy których nie lubi.

Czy dziecko jest uczulone na jakieś składniki
Jeśli tak to na jakie.

Jakie są Państwa oczekiwania wobec przedszkola?

Istotne z Państwa punktu widzenia informacje o dziecku...


DANE RODZICA WYPEŁNIAJĄCEGO ZGŁOSZENIE


imię *
nazwisko *
telefon *
e-mail
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.2007 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 97 r. nr 133 poz. 883)


* - oznacza, że pole musi zostać wypełnione.
Podaj wynik działania 3 - 10