Dziś jest 25.11.2020
            08:14


login

hasło

"Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela
to praktyczny fundament naszego wychowania.
Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości.
Dziecku należne jest pierwsze miejsce, a nauczyciel idzie za nim i wspiera je."

Dr. Maria Montessori


Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest odpowiednio przygotowane otoczenie, które wspomaga harmonijny rozwój i kształtowanie osobowości dziecka. Sprawia, że dziecko czuje się w nim szczęśliwe i radosne oraz szybko i chętnie się uczy. Maria Montessori podkreślała, że świat dziecka musi być uporządkowany i estetyczny, aby umożliwić mu przeżywanie „polaryzacji uwagi”. • materiał do ćwiczeń życia praktycznego: związany z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi. Zajęcia i ćwiczenia mają na celu usprawnienie motoryki dziecka, koordynacji ruchów dziecka oraz opanowaniu umiejętności, które dzieci będą wykorzystywać w życiu codziennym.
 • materiał sensoryczny: zwany przez M. Montessori „zmaterializowane abstrakcje”, ma znaczenie dla kształtowania się intelektu. Rozwija wszystkie zmysły, służy do pobudzania aktywności umysłowej. Celem materiału sensorycznego jest ukazanie właściwości przedmiotów oraz ich systematyzacji. Pojęcia abstrakcyjne jak np. kształt, wielkość, kolor, szorstkość, ciężar, temperatura, smak, zapach, dźwięk są uzmysłowione i doświadczone przez dziecko.
 • materiał językowy: do nauki czytania, pisania, gramatyki. Obejmuje doskonalenie umiejętności potrzebnych do czytania i pisania, w tym: poznanie kształtów liter i umiejętność ich rozpoznawania oraz rozróżniania. Uświadamia dzieciom, że w mowie wyróżniamy: zdania, słowa, sylaby, fonemy i głoski.
 • materiał matematyczny: obejmuje poznanie kształtów figur geometrycznych i cyfr oraz ćwiczenia liczenia w zakresie od 0 – 1000 w tym dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
 • materiał kulturowy: do nauki geografii, biologii, historii, geologii, astronomii, fizyki i chemii. Realizowany jest w sposób zintegrowany. Poznając ziemię i układ społeczny dzieci zaznajamiają się również ze zjawiskami fizycznymi atmosferycznymi jak np.: pory roku, klimat, pogoda. Poznają formy lądów i wód jak: wyspa, jezioro, półwysep, zatoka, rzeka, góry.

Materiały dydaktyczne posiadają następujące cechy:


 • są estetycznie, prosto i precyzyjnie wykonane
 • dostosowane są do potrzeb rozwojowych dziecka
 • uwzględniają zasady stopniowania trudności
 • budzą ciekawość i zainteresowanie dziecka
 • umożliwiają samokontrolę i korektę błędu
 • przechodzą od konkretu do abstrakcji


10 Przykazań Nauczyciela MontessoriDziecku trzeba pomóc tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba.
Nadmiar pomocy przeszkadza dziecku.

Dr. Maria Montessori • Nigdy nie mówi źle o dziecku, koncentruje się na tym, co w nim dobre.

 • Starannie i nieprzerwanie dba o otoczenie. Pokazuje dziecku, gdzie każda rzecz ma swoje miejsce.
 • Prezentuje prosto i dokładnie sposób pracy z wybranym przez dziecko materiałem, ale stanowczo i łagodnie powstrzymuje próby nieprawidłowego postępowania z daną rzeczą.
 • Dyskretnie i nieprzerwanie obserwuje dzieci, jest zawsze gotowy zareagować na wezwanie dziecka, które potrzebuje jego pomocy. Słucha dziecka i odpowiada na jego pytania.
 • Aktywnie pomaga nawiązać kontakt dziecka z przygotowanym otoczeniem i przechodzi do pozornie biernej roli, gdy ten kontakt jest już nawiązany. Nauczyciel pracuje wg „ zasady 3 w ”

  • Pomaga wybierać materiał najodpowiedniejszy dla dziecka.
  • Wskazuje prawidłowy sposób posługiwania się materiałem.
  • Wycofuje się w celu zapewnienia dziecku samodzielnej pracy.

 • Szanuje dziecko pracujące, nie przerywa mu, ani nie zadaje pytań.
 • Szanuje dziecko, które odpoczywa lub przygląda się pracy innych lub też zastanawia się nad tym, co będzie robiło. Nauczyciel nie przeszkadza mu w tym i nie zmusza do innych form aktywności.
 • Sprawia, że jego obecność odczuwa dziecko poszukujące, a pozostaje nie niezauważalny dla tego, które się odnajduje.
 • Niestrudzenie powtarza prezentacje dzieciom, które wcześniej odmówiły ich przyjęcia oraz tym, które jeszcze się nie nauczyły i nie pokonały własnych niedoskonałości.
 • Szanuje dziecko, które popełnia błędy i nie poprawia ich natychmiast. Jak tylko jest gotowe pozwala dziecku odkryć błąd i samodzielnie go poprawić.