Dziś jest 25.11.2020
            09:32


login

hasło„ Okresy szczególnej wrażliwości ” zwane też inaczej fazami sensytywnymi bądź chłonności, są ściśle związane z pojęciem „absorbującej psychiki”. Celem każdej fazy jest umożliwienie dziecku nabycia najróżniejszych umiejętności lub wiedzy o otaczającym świecie. Fazy chłonności to okresy, w których wrażliwość dziecka ukierunkowana jest na określony rodzaj bodźców. Charakteryzuje się szczególnym zainteresowaniem i zaangażowaniem dziecka nad danym przedmiotem lub wykonywaniem jakiejś czynności. Dziecko wówczas łatwo i chętnie przyswaja i opanowuje konkretne umiejętności. Dlatego też, gdy wstępuje ono w „okres szczególnej wrażliwości”, powinno otrzymać odpowiednie wsparcie wychowawcze, mieć okazję do działania i uczenia się dostosowanego dla danej potrzeby rozwojowej. Kiedy dziecko nabędzie już daną umiejętność, faza sensytywna dla jej nabywania wygasa i pojawia się zainteresowanie na coraz to nową umiejętność, do której dziecko dojrzało. Okresy te są przejściowe. Jeśli zostaną przeoczone, wówczas zmarnowane zostaną szanse szybkiej i najefektywniejszej nauki oraz rozwoju.

<< powrót