Dziś jest 25.11.2020
            08:50


login

hasło

Cele naszej Akademii:


 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju:
  • biologicznego, czyli intelektualnego, fizycznego, kulturowego i duchowego.
  • społecznego, mający na celu przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie.

 • Rozwijanie indywidualnych cech osobowości i indywidualnych uzdolnień.
 • Rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły.
 • Wspieranie spontanicznej i twórczej aktywności dziecka, niezbędnej w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz współdziałania.
 • Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 • Kształtowanie wewnętrznej wrażliwości dziecka na szacunek do przyrody.
 • Osiąganie wewnętrznej samodyscypliny i posłuszeństwa.
 • Formowanie postaw wzajemnej pomocy i szacunku do pracy własnej oraz innych.
 • Wypracowanie zamiłowania do porządku.
 • Praktyczna nauka języka angielskiego w czasie zajęć, zabaw, śpiewu.


Wyżej wymienione cele realizowane są poprzez:


 • zapewnienie dziecku bezpieczeństwa;
 • naukę wypełnioną bogatą i ciekawą ofertą zajęć;
 • odpowiednio przygotowane otoczenie edukacyjne z oryginalnymi materiałami rozwojowymi;
 • właściwą pomoc nauczyciela, który jest przewodnikiem dziecka;
 • obserwację nauczyciela, który z szacunkiem i uwagą spostrzega postępy i trudności dziecka;
 • indywidualny tok rozwoju dziecka, które pracuje zgodnie z własnym tempem i możliwościami;
 • ćwiczenie koncentracji, dokładności i wytrwałości przy wykonywaniu zadań;
 • swobodny wybór rodzaju, miejsca, formy pracy;
 • możliwość swobodnego ruchu i działania;
 • „lekcje ciszy” zachęcające dzieci do pracy indywidualnej i grupowej w ciszy;
 • społeczne reguły: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj;
 • zróżnicowanie wiekowe, sprzyjające wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności;
 • uniezależnienie od nagrody;
 • obcowanie z naturą;