Dziś jest 25.11.2020
            08:24


login

hasło

Idea powstania placówkiAkademia Montessori powstała z myślą o wszechstronnym rozwoju i dobrym wychowywaniu naszych dzieci, wśród ważnych wartości takich jak: miłość, szacunek, zrozumienie, odpowiedzialność, empatia czy dbałość o przyrodę, o których często zapominamy w pośpiechu dnia codziennego.


Dzieci otaczamy troskliwą opieką i stwarzamy im warunki do naturalnego przyswajania wiedzy z różnych dziedzin życia i co najważniejsze dajemy im szansę na wielojęzyczność. Płynna znajomość języków obcych jest dzisiaj niezbędna, a okres przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie nauki. Dlatego w naszej Akademii językiem angielskim posługujemy się jak najczęściej, podczas zajęć, zabaw, śpiewu, posiłku...


Główną ideą naszej Akademii jest powołanie do pracy z dziećmi i wspieranie rodziców w wychowaniu, a zarazem w odkrywaniu prawdziwej natury dziecka, aby nasze pociechy mogły swobodnie rozwijać tkwiący w nich potencjał.


W naszej Akademii idziemy śladem najlepszych montessoriańskich tradycji. W myśl zasady „pomóż mi zrobić to samodzielnie” – nie wyręczamy dziecka, lecz wspieramy jego działania tak, aby było przekonane, że samo poznaje, odkrywa i zdobywa doświadczenie w otaczającym go rzeczywistym świecie. W tym też celu dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć odpowiednie warunki do naturalnego rozwoju naszych przedszkolaków.